SUPER OKAZJA ! SZAMPON YOUTH LOCK 300 ML W CENIE 130 ZŁ. OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
BLOG
Pokaż filtry
Producenci
Sortowanie
W dniu 25.05. 2018 zacznie obowiązywać  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
RODO wprowadza podstawowe zasady ochrony danych osobowych jakie podmioty gospodarcze są zobowiązane zapewnić  w odniesieniu do danych osobowych swoich klientów, pracowników oraz kontrahentów a także określa w jaki sposób podmioty te mogą przetwarzać posiadane dane osobowe. W związku z tym podajemy do wiadomości stosowną informację  wymaganą przepisami RODO.
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym w jaki sposób wykorzystywane będą Państwa dane  jest Fanaberia Katarzyna Szłykowicz z siedzibą : 02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 143/49 zwana dalej Administratorem.
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym : salonfanaberia@interia.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ze względu na konieczność realizacji umowy sprzedaży między podmiotem Drogeria Fanaberia a Państwem jak również dalszej współpracy w przyszłości.
Państwa dane będą przetwarzane  przed zawarciem umowy w celu:
rejestracji Państwa danych w systemach informatycznych Administratora i będą  przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia obowiązującej umowy,
realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy i przetwarzane będą przez okres 10 lat od zakończenia obowiązującej umowy.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu:
windykacji należności i przetwarzane będą przez okres 6 lat od daty zakończenia procesu windykacji,
realizacji kontroli wewnętrznej i będą przetwarzane przez okres 10 lat,
badania satysfakcji klientów i będą przetwarzane przez 10 lat,
kontaktu w zakresie wysyłanych informacji marketingowych ( w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów środków wywołujących, marketing elektroniczny  i będą prztwarzane przez rok od daty zakończenia umowy.
Państwa dane osobowe zostaną również ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też powierzone podmiotom trzecim, które udzielają wsparcia Administratorowi w zakresie prowadzenia działalności na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzania danych osobowych do przetwarzania w tym: dostawcom usług IT, operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu  dostarczania zamówień, doradcom zewnętrznym (biura tłumaczeń, biura księgowe, kancelarie prawne  i biegli rewidenci) a także podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujęcego prawa o ile wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podsawę prawną.
Państwa dane nie będa sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.
Posiadają Państwo prawo dostępu do  treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, żadania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Państwa.
W przypadku kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO mogą Państwo wnieść skargę  do organu nadzoru, który po dniu 25.05.2018 jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dysponują Państwo prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez względu na wyrażoną wcześniej zgodę, bądź sposób przetwarzania w ramach tej zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że stanowi ono wymóg w celu kontaktu w zakresie realizacji umowy lub chęci zawarcia umowy lub przesłania Państwu materiałów marketingowo - handlowych dotyczących Administratora lub podmiotów trzecich w szczególności informacji o ofertach handlowych. Wskazujemy, iż odmowa podania danych może skutkować odmową  zawarcia umowy.
Podanie danych skutkuje akceptacją umowy i jeśli w ciągu 14 dni nie wyrażą Państwo sprzeciwu  uważa się to za akceptację wprowadzonych zmian w zakresie ochrony danych osobowych i potwierdzenie dotychczas otrzymanych zgód na przetwarzanie danych  i przesyłanie informacji marketingowych. Sprzeciw można wnieść mailowo lub korespondencyjnie  ( dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszego regulaminu). Brak akceptacji  nowych postanowień może skutkować ograniczeniami w możliwości pełnego korzystania z naszego serwisu i konieczność usunięcia konta.